Disclaimer

ALGEMEEN

Merels Coaching verleent hierbij toegang tot de website https://merelscoaching.nl en publiceert hier teksten, beeldmateriaal en andere zaken die door Merels Coaching en derden zijn geproduceerd en aangeleverd. Merels Coaching heeft het recht om op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover mededelingen te hoeven doen. 

BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

De informatie op deze website is met de grootste zorg samengesteld. Desondanks aanvaard ik geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid en/of volledigheid van gegevens zoals weergegeven op deze website. Alle informatie en in het bijzonder alle prijzen op de website zijn onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen enkele aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten of garanties worden ontleend. De resultaten van de diensten van Merels Coaching zullen per persoon verschillen. In het algemeen krijg je uit een coachtraject, workshop of training net zoveel resultaat als dat je er zelf in investeert. Het is jouw taak om doelen te stellen en mijn taak om jou te helpen deze te realiseren.

AUTEURSRECHTEN

Het is niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Merels Coaching informatie en/of tekst van deze website te kopiëren, te verspreiden, te publiceren en/of te wijzigen. Alle rechten van intellectueel eigendom betreffende deze materialen liggen bij Merels Coaching.